Varis Sylvari

Elven Assassin

Description:

====== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ======

Varis Sylvari, level 2, Total xp: 1575
Elf, Assassin Build: Night stalker Guild training: Night stalker Background: Birth – criminal (+2 to stealth)

FINAL ABILITY SCORES Str 10, Con 12, Dex 18, Int 10, Wis 10, Cha 16.

STARTING ABILITY SCORES Str 10, Con 12, Dex 16, Int 10, Wis 8, Cha 16.

AC: 17 Fort: 12 Reflex: 16 Will: 12 HP: 26 Surges: 7 Surge Value: 6

TRAINED SKILLS Stealth +12, Perception +8, Thievery +10 (+12), Bluff +9, Streetwise +7, Insight +6

✦Gain Combat Advantage: Once per combat encounter, you can try to gain combat advantage against an adjacent enemy by feinting. As a standard action, make a Bluff check opposed by the enemy’s Insight check. If you succeed, you gain combat advantage against the enemy until the end of your next turn. ✦ Create a Diversion to Hide: Once per combat encounter, you can create a diversion to hide. As a standard action, make a Bluff check opposed by the Insight check of an enemy that can see you (if multiple enemies can see you, your Bluff check is opposed by each enemy’s Insight check). If you succeed, you create a diversion and can immediately make a Stealth check to hide.

UNTRAINED SKILLS Arcana +1, Diplomacy +4, Dungeoneering +1, Endurance +2, Heal +1, History +1, Nature +3, Athletics +1, Acrobatics +5

FEATS

Level 1: Hidden insight (If you’re hidden, creatures aren’t aware of your shrouds).

Level 2: Sneak of shadows (multiclass rogue): Benefit: You gain training in the Thievery skill. Once per encounter, you can use the rogue’s Sneak Attack class feature.

POWERS

Assassin at-will 1: leaping shade, Assassin at-will 1: Inescapable blade, Assassin encounter 1: Nightmare shades, Assassin daily 1: Targeted for death, Assassin utility 2: Cloak of shades

CLASS FEATURES Assassin’s shroud, Shade form, Shadow step, Night stalker

ITEMS Leather Armor, Longbow, Greatsword x2, Arrows (30), Adventurer’s Kit, Knive x2, Backpack (empty), Bedroll, Candle (5), Cart, Climber’s Kit, Everburning Torch, Flint and Steel, Grappling Hook, Hammer, Journeybreads (10), Rations, Trail (10), Rope, hempen (50 ft.) (2), Tent, Torch, Waterskin, thieves tools (+2 to open lock and disable trap (+5 general bonus if trying to delay trap))

====== Copy to Clipboard and Press the Import Button on the Summary Tab ====== #

Bio:

Varis Sylvari werd als weeskind door een assassin guild opgekocht om hem als lid op te trainen. Hij was één van de weinigen die van zijn groep het overleefde, en toen hij uiteindelijk aan het einde van zijn training kwam ondervond hij een gedwongen ritueel. Er werd door middel van een geheim ritueel een stuk van zijn zelf afgenomen om hem zijn speciale krachten te kunnen geven, en om hem in een betere assassin te kunnen veranderen.

Hij is een beginnende Assassin en lid van de assassin guild The reapers. Dit betekent voor hem een kans om te overleven (als wees had je niet zoveel kans in de stad, waar altijd “survival of the fittest” heerste, en nu had hij eten en een onderdak) en veel aanzien gezien de reapers sterk en gevreest zijn, maar hij is nu ook een gevangenne. Niemand verlaat de reapers, tenzij hij eerder dood wilt.

De Reapers eisen ook dat ieder lid trouw aan de guild is (zij leveren voedsel en onderdak, iets dat Varis vroeger niet vaak gekend had), en dat zij elke opdracht die de guild naar haar leden toestuurd uitvoerd. Faling van de missie word bestraft met de dood!

Varis Sylvari is door deze omstandigheden een sterke materialist geworden, die niet geloofd in iets spiritueels en ziet het doden van anderen als “live and let die”.

Vreemd genoeg is Varis heel erg opgewekt, en heeft zijn lot in zekere zin geaccepteerd. Hij is opgewekt omdat hij geloofd dat elke dag zijn laatste kan zijn, en neemt het leven zolang het nog kan. Hij houd van vrouwen (hij werd eerst door prostituees opgevoed nadat zijn moeder was gestorven, en door hen doorverkocht) maar ziet hen gewoon als een vorm van genot, net als wijn en een goede maaltijd.

Hij is altijd vrolijk en charmant naar mensen toe, maar waarneer de guild het verlangt zal hij hen zonder aarzeling de hals doorsnijden. Hij is niet echt een sterke fanatiekeling naar zijn guild toe, maar is enigzins wel trouw omdat zij hem een “beter” leven hebben gegeven en omdat hij natuurlijk wilt overleven. Hij ziet het leven als “survival of the fittest”, en hij neemt het niemand kwalijk als zij hem willen doden voor hun eigen overlevingskansen, net zomin als hij vind dat anderen hem het kwalijk moeten nemen als hij hun van hun leven beroofd.

Hij geloofd niet in goden en het hiernamaals, maar wel in de dood (ook omdat een deel van zijn ziel in de shadowfell ligt, wat feitelijk het dodenrijk is, en een zeer akelige plaats) en wilt dit als het kan vermijden. Hij zit dit leven als het enige waar men genot uit kan halen, en wilt dit ten alle tijden doen.

Dat hij een deel van zijn ziel kwijt is (gedeeltelijk geweten) maakt hem een effectieve moordenaar, en hij vind persoonlijk al die moeite met schuldgevoel enzo gewoon onnodig, hij kan het toch niet meer ongedaan maken en het is ieder voor zich.

Desondanks voelt hij zich verbonden met zijn elven broeders, en zit te overwegen zich bij hen in te schrijven. Daarvoor moet hij wel eerst uit de Assassin guild natuurlijk.

Hij is niet “evil” in die zin dat hij genot in het leiden van anderen vind, maar wel genot in de kunst van het doden (de artistieke slag, de bedreiging van zelf te worden gedood, de kunst en zelfvoldoening om een moeilijk doelwit uit te schakelen). Hij heeft een paar keer mensen zelfs geholpen (hoewel dit allemaal charmante dames waren die later hun bed met hem deelden).

Maar uiteindelijk zal hij iedere klus voor de Reapers accepteren. Voor hem is het gewoon een levenswijze, hoewel hij toch enige keuze bij de Reapers heeft voor de keuze van de baan, en kiest meestal niet voor de al te gruwelijkere taken.

Varis Sylvari

Espalum, a reshaped world. Zenmah nielsdejong