Espalum, a reshaped world.

Locating the Roxxas Mirror

Roxxas Mirror Located?

Na bij Hacari aangekomen te zijn, wilde ze dat jullie bewijzen dat jullie betrouwbaar genoeg zijn om haar taken te volbrengen. Zij wil de waarheid over de Ancient Relics naar buiten brengen. Volgens haar worden de gevaren en kansen hiervan onderdrukt door bepaalde mensen in de council van Austrunur. Door genoeg van de maskers te verzamelen kan ze de ‘waarheid’ van de ancient relics geforceerd naar buiten brengen.

Om te bewijzen dat jullie te vertrouwen zijn met de geheimen die ze kan delen moesten jullie uit een van de safehouses van de Fyria Liegios guild een spiegel ‘lenen’. Deze spiegel, zou locaties van verscheidene ancient relics kunnen laten zien.

Na hopen dat jullie op een diplomatische manier via de council hieraan konden komen, is deze weg helaas mislukt. Uiteindelijk dan toch voor de lichtelijk brute aanpak gekozen, zijn jullie met succes de eerste twee defensieve lagen van de safehouse doordrongen.

Nu is de vraag waar is die spiegel verstopt is.

Comments

Zenmah Zenmah

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.